Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Follow Zobacz

Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości słu


Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Szymon Byczko
Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób

Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości słu

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów

Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Publikacja zawiera istotne zmiany związane z postępowaniem gospodarczym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na uchylenie ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Jan Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa

Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Marek Wierzbowski
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne Hanna Gronkiewicz Waltz Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne Hanna Gronkiewicz Waltz Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Witosz Aleksander
Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz Niniejszy podręcznik

Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ekonomistów, jej

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Wojciech Siuda
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów Siuda Dla

Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów Siuda Dla ekonomisty znajomość podstawowych regulacji prawnych, odnoszących się do gospodarki, jest sprawą o podstawowym znaczeniu, tak samo zresztą jak dla prawnika mającego zawodową styczność z gospodarką istotna jest znajomość zjawisk ekonomicznych. K

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Przemysław Ligneza
Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris Niniejsza publikacja stanowi pierwsze opracowanie

Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris Niniejsza publikacja stanowi pierwsze opracowanie książkowe tego zagadnienia. Może ona być wykorzystywana przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej o charakterze centralnym i terenowym, podmiotów gospodarczych, ut

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Hubert Kruk
Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod

Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gospodarczego prywatnego, prawa przedsiębiorców, prawa firmowego oraz prokur

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Joanna Ablewicz
Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek

Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Teresa Mróz
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec Książka Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między pr

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo gospodarcze i handlowe Katner


Prawo gospodarcze i handlowe Katner