Prawo gospodarcze i handlowe Katner

Follow Zobacz

Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości słu


Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Szymon Byczko
Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z

Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości słu

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Publikacja

Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Publikacja zawiera istotne zmiany związane z postępowaniem gospodarczym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na uchylenie ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Jan Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Marek Wierzbowski
Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne Hanna Gronkiewicz Waltz Podręcznik z prawa

Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne Hanna Gronkiewicz Waltz Podręcznik z prawa gospodarczego zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Witosz Aleksander
Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi

Prawo gospodarcze dla ekonomistów Witosz Niniejszy podręcznik z prawa gospodarczego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów ekonomii i innych kierunków nieprawniczych, na których odbywają się zajęcia z szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Treść książki Prawo gospodarcze dla ekonomistów, jej

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Wojciech Siuda
Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów Siuda Dla ekonomisty znajomość podstawowych regulacji prawnych, odnoszących

Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów Siuda Dla ekonomisty znajomość podstawowych regulacji prawnych, odnoszących się do gospodarki, jest sprawą o podstawowym znaczeniu, tak samo zresztą jak dla prawnika mającego zawodową styczność z gospodarką istotna jest znajomość zjawisk ekonomicznych. K

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Przemysław Ligneza
Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris Niniejsza publikacja stanowi

Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris Niniejsza publikacja stanowi pierwsze opracowanie książkowe tego zagadnienia. Może ona być wykorzystywana przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej o charakterze centralnym i terenowym, podmiotów gospodarczych, ut

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Hubert Kruk
Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała

Prawo gospodarcze prywatne Beck Skrypt Prawo gospodarcze prywatne pod redakcją Michała Pyki zawiera omówienie podstawowych instytucji prawa gospodarczego prywatnego. W opracowaniu znalazły się zagadnienia dotyczące: źródeł prawa gospodarczego prywatnego, prawa przedsiębiorców, prawa firmowego oraz prokur

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Joanna Ablewicz
Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka,

Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze

Prawo gospodarcze i handlowe Katner
Autor: Teresa Mróz
Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec Książka Prawo gospodarcze prywatne składa

Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między pr

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo gospodarcze i handlowe Katner


Prawo gospodarcze i handlowe Katner