Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris Niniejsza publikacja stanowi pierwsze opracowanie książkowe tego zagadnienia. Może ona być wykorzystywana przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji rządowej o charakterze centralnym i terenowym, podmiotów gospodarczych, utrzymujących obowiązkowo rezerwy produktów stanowiących przedmiot ich działalności, jak również radców prawnych oraz aplikantów radcowskich. WSTĘP Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Zasady opracowywania Rządo


Autor: Zdziennicka Kaczocha Grażyna
Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne Stan prawny

Wzory typowych umów zawieranych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Ogólne zasady zawierania umów wg Kodeksu cywilnego. Prawa i obowiązki stron poszczególnych umów. Wzory oraz formy umów stosowanych w obrocie gospodarczym i stosunkach cywilnoprawnych. Wy

Autor: Joanna Ablewicz
Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć

Prawo gospodarcze i spółek Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze

Autor: Jan Olszewski
Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka

Prawo gospodarcze Kompendium Olszewski W wydaniu skryptów becka z prawa gospodarczego uwzględniono znowelizowane zagadnienia związane z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, prawem spółek, nową regulacją dotyczącą wspierania metod polubownego rozwiązywania sporów, a także znacznie zmienionym

Autor: Szymon Byczko
Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z

Prawo gospodarcze i handlowe Katner Książka z prawa gospodarczego i handlowego w sposób przystępny prezentuje nawet najtrudniejsze problemy, jednocześnie przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości słu

Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Publikacja

Postępowanie w sprawach gospodarczych Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego Publikacja zawiera istotne zmiany związane z postępowaniem gospodarczym. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na uchylenie ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris


Ustawa o rezerwach strategicznych Komentarze Iuris